Felhívás árusok és vásározók részére a falunapon való részvetel feltételeiről:

2010 agusztus 21-én megrendezésre kerülő falunapon csak az aláábi feltételeknek eleget tevő vállakozások végezhetnek árusítást és egyéb szolgáltatási tevékenységet:

-A tevékenység végzésére előre írásban 2010. auguztus 11-ig érvényes ajánlatot nyújt be és vele az Önkormányzat külön megállapodást köt.

-Tevékenységi körönként csak egy vállakozó árusíthat. (pl.: 1 édesség-, 1 játék-,1 vattacukor...)

-Kézművesekre és iparművészekre (cserépedény, fafaragók) csak megállapodási kötelezettség vonatkozik.

-Nyertes ajánlat esetén 3000 Ft kauciót kell előre fizetni a szemételtakarítás miatt, melyet a terület megfelelő visszavétele után a vállalkozónak visszafizet az Önkormányzat.

-Ringlis a rendelkezésre álló hely miatt nem engedélyezett.

Az írásos ajánlatnak tartalmazni kell a következőket:

-vállalkozás megnevezése, érteítési címe, telefon, e-mail

-tevékenységi kör(ök) megnevezése

-igényelt terület meghatározása

-ajánlati ár (a képviselőtestület határozata alapján min. 300 Ft/négyzatméter/nap)

A nyertes ajánlattévőket 2010 augusztus 13-ig értesítjük a megadott elérhetőségen. A nyertes ajánlatot tevő a legjobb területhasználati díjat megajánló vállalkozás.

Részletes szóbeli információkért Szarvas Zsolt körjegyzőhöz lehet fordulni a 82/546-011 számon.