EFOP-1.5.3-16-2017-00027 Szövetség a humán szolgáltatások fejlesztéséért Csurgó térségében
Központi oldal linkje <katt ide>

 

 • a kedvezményezett neve: Csurgó Város Önkormányzata (Konzorcium vezető: Csurgó Város Önkormányzata)
 • a projekt címe: Szövetség a humán szolgáltatások fejlesztéséért Csurgó térségében
 • a szerződött támogatás összege: 249 488 079 Ft
 • a támogatás mértéke (%-ban): 100%
 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.01.31.
 • projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00027

 

Projekt bemutatása

Szövetség a humán szolgáltatások fejlesztéséért Csurgó térségében címmel az EFOP-1.5.3-16-2017-00027 projektazonosító számon nyilvántartott támogatási kérelmet az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017.12.04.-i döntésében támogatásra érdemesnek ítélte. Az elnyert 100%-os és vissza nem térítendő EU-s támogatás összege 249 488 079 Ft. A Támogatási Szerződés hatályba lépett, a projekt megvalósítása 2018.02.01-én megkezdődött. A nyertes támogatási kérelem célja a térségben létrejövő szövetség létrehozása a humán szolgáltatások fejlesztéséért. A projekt tehát konzorciumban kerül megvalósításra, melynek vezetője Csurgó Város Önkormányzata. A tagok: Somogyudvarhely, Zákány, Iharosberény, Berzence önkormányzatai, valamint további partnerek a Csurgó Kistérségi Járóbeteg-Szakellátó Központ, a Csurgói Napsugár Szociális Intézmény, a Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a Csurgói Városi Szociális Intézmény. A pályázat célja a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes térségekben, településeken, településrészeken élők fel- és megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására. A beruházásnak köszönhetően már 13 fő jutott főálláshoz, valamint 6 fő kapott szakmai kiegészítő feladatot a projekt elindulása óta. A fejlesztés eredményeképp számos nagyobb közösségi rendezvény is megrendezésre kerül 2021. januárig, melyek a projekt átfogó céljait lesznek hivatottak szolgálni. A közösségfejlesztés keretein belül kisebb építési beruházások is szerepelnek a tervezett tevékenységek között. Ezen felül az egyénfejlődés jegyében képzések, munkavállalói ösztönző programok, egészségmegőrző események, felzárkóztató és kompetenciafejlesztő foglalkozások is elérhetőek lesznek az adott célközönségek számára a projekt teljes időtartama alatt. A projekt tervezett befejezésének dátuma 2021. január.

 

Somogyudvarhelyen megvalósuló programok, beruházások

 • Kiszolgáló technika beszerzés rendezvényekhez -beszerzés megvalósult

 • Fotóklub eszköz - beszerzés megvalósult

 • Táboroztatás felszerelése, eszközei - beszerzés megvalósult

 • Rendezvényhelyszín-kialakítás (helyiség átalakítás, térburkolás, féltetőkészítés, szabadtéri színpad, nyílászárócsere, szigetelés, tetőjavítás, fűtés-korszerűsítés) - részben megvalósult

 • - alternatív egészségfejlesztés -work-shop - részben megvalósult (6 alkalomból 1 alkalom megvalósult)

 • - alternatív egészségfejlesztés -tábor - részben megvalósult (3 alkalomból 1 alkalom megvalósult)

 • -nyugdíjas klub(20 fő tag) - részben megvalósult (6 alkalomból 2 alkalom megvalósult)

 • -fotó klub kiállítás és előadó (20 fő tag) - részben megvalósult (6 alkalomból 3 alkalom megvalósult)

 • -hagyományőrző klub( 10 fő tag)- részben megvalósult (6 alkalomból 1 alkalom megvalósult)

 • -színjátszó klub (20 fő tag) - részben megvalósult (6 alkalomból 2 alkalom megvalósult)

 • -Közösségfejlesztő asszisztens -foglalkoztatása folyamatos

  Jövőben megvalósuló rendezvények. célok:

 • -Nemzetiségek között multikulturális rendezvény - 3 alkalom

 • Közfoglalkoztatottak munkaerőpiaci fejlesztése -folyamatban

 • Csecsemő-és kisgyermekgondozó képzés, dajka - 3 fő képzése

 • Mentori tevékenység (vásárolt szolgáltatásként) - folyamatban