Szándéknyilatkozat testvértelepülési kapcsolat felvételéről

A Román Köztársaság Bögöz községének és a Magyar Köztársaság Somogyudvarhely községének polgármesterei meggyőződve annak felette üdvös és hasznos voltáról, ha az országaik és nemzeteik közötti baráti kapcsolatok a települések közötti együttműködés által elmélyülnek, annak szilárd tudatában, hogy a települések közötti baráti kapcsolatok gyakorivá, rendszeressé és gyümölcsözővé tétele polgáraik jólétének, műveltségének emelése érdekében igen nagy jelentőségű, polgárságuk kívánságának eleget téve elhatározzák, hogy községeik között testvér települési kapcsolat kiépítésén munkálkodnak, amely kapcsolatnak főbb elveit az alábbiakban rögzítik:

1. §. A testvér települési kapcsolat legfőbb célja az, hogy a határ két oldalán élő népek között olyan szoros baráti kapcsolat jöjjön létre, hogy a két település lakossága egymás megismerje, tapasztalatait, kulturális értékeit az egymással való rendszeres találkozások által kicserélje.

2. §. A két település önkormányzatai tudják, hogy ezen kapcsolat akkor lesz eredményes és életképes, ha polgáraik abban a lehető legaktívabban részt vesznek. Törekedni fognak jelen okmány aláírói arra, hogy a két település kapcsolata ne merüljön ki az önkormányzati és közigazgatási vezetők találkozásaiban, hanem abban a polgárság lehető legszélesebb köre bevonassék.

3. §. Szükséges és kívánatos az, hogy különösen az ifjúság számára nyíljék lehetőség a találkozásra, mivel jelen okmány aláírói kiemelt jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a fiatal, jóra és rosszra egyaránt fogékony korosztályban a más népek és nemzetek iránti tisztelet, türelem és megbecsülés érzései erősödjenek, hogy földrészünkről a nemzeti gyűlölködés örökre száműzettessék.

4. §. Jelen okmány aláírói szerint nagy jelentőséghez juthat a két településen működő különféle intézmények és polgáraik által életre hívott legkülönbözőbb jellegű egyesületek között kialakítható és rendszeressé tehető együttműködés, amely az élet szinte minden területén virágozhat, s egyidejűleg szolgálhatja népeik barátságának elmélyülését, és az önkormányzataik közötti együttműködés erősödését.

5. §. Mindkét aláíró fél nagy fontosságot tulajdonít annak is, hogy a két település gazdasági szakemberei, vállalkozói és gazdálkodó szervezetei számára lehetőség nyíljék a rendszeres tapasztalat és információ-cserére, a gazdasági kapcsolatok kialakítására. Az okmány aláírói kívánatosnak tartják azt is, hogy a testvértelepülés kapcsolat segítse elő mindkét település polgársága számára gyümölcsöző esetleges vegyes tulajdonú vállalkozások alapítását.

6. §. Jelen megállapodás az aláírás napján lép életbe, s ezen megállapodást bármely időben, teljes egészében, illetőleg részletében meg lehet változtatni a felek kölcsönös megegyezése alapján.

 

Somogyudvarhely, 1995. augusztus

 

Bögöz önkormányzata nevében: Vincellér Árpád

Somogyudvarhely önkormányzata nevében: Mester Károly

 

Bögöz Község Polgármestere

Somogyudvarhely Község Polgármestere 


Szándéknyilatkozat testvértelepülési kapcsolat felvételéről

A Horvátországi Molve községének és a Magyar Köztársaság Somogyudvarhely községének polgármesterei meggyőződve annak felette üdvös és hasznos voltáról, ha az országaik és nemzeteik közötti baráti kapcsolatok a települések közötti együttműködés által elmélyülnek, annak szilárd tudatában, hogy a települések közötti baráti kapcsolatok gyakorivá, rendszeressé és gyümölcsözővé tétele polgáraik jólétének, műveltségének emelése érdekében igen nagy jelentőségű, polgárságuk kívánságának eleget téve elhatározzák, hogy községeik között testvér települési kapcsolat kiépítésén munkálkodnak, amely kapcsolatnak főbb elveit az alábbiakban rögzítik:

1. §. A testvér települési kapcsolat legfőbb célja az, hogy a határ két oldalán élő népek között olyan szoros baráti kapcsolat jöjjön létre, hogy a két település lakossága egymás megismerje, tapasztalatait, kulturális értékeit az egymással való rendszeres találkozások által kicserélje.

2. §. A két település önkormányzatai tudják, hogy ezen kapcsolat akkor lesz eredményes és életképes, ha polgáraik abban a lehető legaktívabban részt vesznek. Törekedni fognak jelen okmány aláírói arra, hogy a két település kapcsolata ne merüljön ki az önkormányzati és közigazgatási vezetők találkozásaiban, hanem abban a polgárság lehető legszélesebb köre bevonassék.

3. §. Szükséges és kívánatos az, hogy különösen az ifjúság számára nyíljék lehetőség a találkozásra, mivel jelen okmány aláírói kiemelt jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a két település, ezáltal a két nép ifjúsága egymás életét, szokásait megismerje, szoros, életre szóló közösségi és személyi kapcsolat jöjjön létre, amelyek egy egész életre vagy esetleg több generációra szólnak. Az ilyen kapcsolatok egyrészt erősítik a két nép közeledését, másrészt elejét veszik mindenféle ellenségeskedésnek. Arra törekszünk, hogy a két nemzet között soha, semmiféle ellentét ne legyen, hanem örök béke és barátság honoljon.

4. §. Jelen okmány aláírói szerint nagy jelentőséghez juthat a két településen működő különféle intézmények és polgáraik által életre hívott legkülönbözőbb jellegű egyesületek között kialakítható és rendszeressé tehető együttműködés, amely az élet szinte minden területén virágozhat, s egyidejűleg szolgálhatja népeik barátságának elmélyülését, és az önkormányzataik közötti együttműködés erősödését.

5. §. Mindkét aláíró fél nagy fontosságot tulajdonít annak is, hogy a két település gazdasági szakemberei, vállalkozói és gazdálkodó szervezetei számára lehetőség nyíljék a rendszeres tapasztalat és információ-cserére, a gazdasági kapcsolatok kialakítására. Az okmány aláírói kívánatosnak tartják azt is, hogy a testvértelepülés kapcsolat segítse elő mindkét település polgársága számára gyümölcsöző esetleges vegyes tulajdonú vállalkozások alapítását.

6. §. Jelen megállapodás az aláírás napján lép életbe, s ezen megállapodást bármely időben, teljes egészében, illetőleg részletében meg lehet változtatni a felek kölcsönös megegyezése alapján.

 

Somogyudvarhely, 1997. március

 

Somogyudvarhely Község Polgármestere

Molve Község Polgármestere