FIGYELEM!

A RENDEZVÉNY IDŐPONTJA VÁLTOZOTT!

Felhívás árusok és vásározók részére a falunapon való részvetel feltételeiről:

2012. július 13-14-én megrendezésre kerülő falunapon csak az alábi feltételeknek eleget tevő vállakozások végezhetnek árusítást és egyéb szolgáltatási tevékenységet:

¤ A tevékenység végzésére előre írásban 2012. június 30-ig érvényes ajánlatot nyújt be és vele az Önkormányzat külön megállapodást köt.

¤ Tevékenységi körönként csak egy vállakozó árusíthat. (pl.: 1 édesség-, 1 játék-,1 vattacukor...)

¤ Kézművesekre és iparművészekre (cserépedény, fafaragók) csak megállapodási kötelezettség vonatkozik.

¤ Nyertes ajánlat esetén 3000 Ft kauciót kell előre fizetni a szemételtakarítás miatt, melyet a terület megfelelő visszavétele után a vállalkozónak visszafizet az Önkormányzat.

¤ Ringlis a rendelkezésre álló hely miatt nem engedélyezett.

Az írásos ajánlatnak tartalmazni kell a következőket:

¤ vállalkozás megnevezése, érteítési címe, telefon, e-mail

¤ tevékenységi kör(ök) megnevezése

¤ igényelt terület meghatározása

¤ ajánlati ár (a képviselőtestület határozata alapján min. 500 Ft/négyzetméter)

A nyertes ajánlattévőket 2012. július 07-ig értesítjük a megadott elérhetőségen.

A nyertes ajánlatot tevő a legjobb területhasználati díjat megajánló vállalkozás.

Részletes szóbeli információkért Szarvas Zsolt körjegyzőhöz lehet fordulni a +36 82/546-011 számon.