Tisztelettel köszönöm a vendégfogadó családoknak, rendezvényünk támogatóinak, munkatársaimnak, hogy szeretettükkel, adományaikkal és munkájukkal hozzájárultak a testvértelepülési találkozó és falunap szervezéséhez és lebonyolításához.

Kiss Kornél polgármester

Ilyen volt az Ismerős Arcok 2012.07.13-án Somogyudvarhelyen

Aki ott volt annak egy szép emlék, s aki nem az kattintson a linkre.

2012. július 13. (péntek)

Kispályás körmérközések, (Csapatonként 2x10 perc szünetekkel)

Légvár gyermekeknek a Saubermacher-Pannónia támogatásával

Vacsora a vendégek és résztvevők részére.

21.00

"Ismerős Arcok" koncert (Kétnyár Csárda)

2012. július 14. (szombat)

10.00

Kapunyitás az árusok részére

13.30

Protokoll ebéd a meghívott vendégek részére

15.00

Kulturális program (Sorrendje nem végleges)

Családi Napközisek Műsora (15')

Ovóda műsora (10')

Táncparkett ördögei (10')

Népi játékok (10')

Testvértelepülések köszöntése

Nyugdíjas Klub (3x15')

Helyi költők versei (10')

Eredményhírdetés

Balogh Melinda és barátai akusztikus hangszereken

Horváth Béla és barátai (akusztikus koncert)

Programzárás - Bál

2012. július 15. (vasárnap)

15.00

Nagypályás labdarúgó torna Bögöz-Zsdála-Somogyudvarhely csapatai között.

FIGYELEM!

A RENDEZVÉNY IDŐPONTJA VÁLTOZOTT!

Felhívás árusok és vásározók részére a falunapon való részvetel feltételeiről:

2012. július 13-14-én megrendezésre kerülő falunapon csak az alábi feltételeknek eleget tevő vállakozások végezhetnek árusítást és egyéb szolgáltatási tevékenységet:

¤ A tevékenység végzésére előre írásban 2012. június 30-ig érvényes ajánlatot nyújt be és vele az Önkormányzat külön megállapodást köt.

¤ Tevékenységi körönként csak egy vállakozó árusíthat. (pl.: 1 édesség-, 1 játék-,1 vattacukor...)

¤ Kézművesekre és iparművészekre (cserépedény, fafaragók) csak megállapodási kötelezettség vonatkozik.

¤ Nyertes ajánlat esetén 3000 Ft kauciót kell előre fizetni a szemételtakarítás miatt, melyet a terület megfelelő visszavétele után a vállalkozónak visszafizet az Önkormányzat.

¤ Ringlis a rendelkezésre álló hely miatt nem engedélyezett.

Az írásos ajánlatnak tartalmazni kell a következőket:

¤ vállalkozás megnevezése, érteítési címe, telefon, e-mail

¤ tevékenységi kör(ök) megnevezése

¤ igényelt terület meghatározása

¤ ajánlati ár (a képviselőtestület határozata alapján min. 500 Ft/négyzetméter)

A nyertes ajánlattévőket 2012. július 07-ig értesítjük a megadott elérhetőségen.

A nyertes ajánlatot tevő a legjobb területhasználati díjat megajánló vállalkozás.

Részletes szóbeli információkért Szarvas Zsolt körjegyzőhöz lehet fordulni a +36 82/546-011 számon.

http://www.papplajosprofesszor.hu/

"Gyógyítani szívvel-lélekkel.
Szívet-lelket-testet."

A egyházközségek ötletét az Önkormányzat felkarolta, így a jelenlévők egy csendes, meghitt másfél órát tölthettek a professzor úrral. Előadásában összefoglalót hallhattunk a korunk problémiára adott lehetséges válaszokról.