TOP Plusz 3.3.1 - 2021 - SO1 - 2022- 00012

A kedvezményezett neve: Somogyudvarhely Község Önkormányzata

A fejlesztés tárgya, célja: Óvodaépület korszerűsítése, mini bölcsőde kialakítása Somogyudvarhelyen

A szerződött támogatás összege: 75 031 610,- Ft

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.12.31.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projekt keretében az Iciri Piciri családi bölcsőde mini bölcsődévé alakítása és Somogyudvarhely Napközi Otthonos Óvoda infrastrukturális fejlesztése és energetikai korszerűsítése valósul meg.

Iciri Piciri Családi bölcsődében eltervezett felújítási munkálatok: Az épületben bölcsődés korosztály számára kialakított és igényeinek megfelelő (pelenkázási és fürdetési lehetőséget is biztosító) elkülönített gyermekmosdó nem áll rendelkezésre. A fürdőszoba közös az óvodás korú gyermekekkel, amit az ovisokkal felváltva használnak. A gyermekmosdó túlzsúfolt, a helyiség mérete nem biztosít lehetőséget olyan átalakításra, hogy egy helységben megoldható legyen mindkét korosztály számára szükséges tárgyi feltétel. A csoportszobának nincs közvetlen kapcsolata a gyermekmosdóval, a gyermeköltözőn át lehet az óvodai mosdóba eljutni. A csoportszoba mérete (50 m2) lehetővé teszi, hogy a gyermekfürdő, valamint a fektetőhelytároló raktár abból kerüljön leválasztásra. A projekt keretében babakocsi tároló kerül kialakításra. A gyermeköltöző helyiség rendelkezésre álló területének megnövelése érdekében a gyermeköltöző és a szélfogó összenyitásra kerül. A csoportszoba teljes belső felújítása megtörténik (villamoshálózat korszerűsítése, festés, padozatcsere, fűtéskorszerűsítés). Emellett az óvodai udvarból új kerítéssel leválasztott bölcsei udvart hozunk létre. Az udvari játékok és beltéri fejlesztő játszóeszközök beszerzése valósul meg.

Somogyudvarhely Napközi Otthonos óvoda fejlesztése során az alábbi munkálatok készülnek: Az épület 1948-ban épült, óvodai nevelés 1971-től zajlik az épületben. Az utolsó felújításra 2020-ban került sor. A belső tereket illetően 2006-ban történt utoljára felújítás. Időközben csak a legszükségesebb javítási, karbantartási munkálatok kerültek elvégzésre, ezért teljes belső felújításra szorul (villamoshálózat korszerűsítése, festés, padozatcsere, fűtéskorszerűsítés). A projekt keretében a tornaszoba nyílászárói cserélésre kerülnek és a határoló falak, fődém hőszigetelése megtörténik. Az óvodai eszközök, bútorzat cserélésre kerül. A tornaszobában sófal kerül kialakításra.

A projekt 1 új bölcsődei férőhely létrehozását eredményezi, amely a családi bölcsőde mini bölcsődévé történő átalakulásából fakadóan jön létre.

* * *

TOP Plusz 3.3.2 - 2021 - SO1 - 2022- 00012

A kedvezményezett neve: Somogyudvarhely Község Önkormányzata

A fejlesztés tárgya, célja: Főzőkonyha-fejlesztés Somogyudvarhelyen

A szerződött támogatás összege: 40 080 702,- Ft

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.12.31.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

Az épület földszintes kialakítású, hagyományos, tégla építésű épület, óvoda és konyha funkciót lát el. Főbejárata az udvari nyugati oldalon helyezkedik el, épület akadálymentesen megközelíthető. Az épület 1948-ban épült, óvodai nevelés 1971-től zajlik az épületben. Az utolsó felújításra 2020-ban került sor, amikor is TOP-3.2.1-15 konstrukció keretében elnyert pályázatból az épület energetikai korszerűsítése valósult meg, amely érintette a főzőkonyha épületrészt is (hőszigetelés, külső nyílászárócsere). A belső tereket illetően 2006-ban történt utoljára felújítás, amikor is festés, padozatjavítás valósult meg. Időközben csak a legszükségesebb javítási, karbantartási munkálatok kerültek elvégzésre, ezért jelentős felújításra szorul.

A főzőkonyhához az alábbi helyiségek tartoznak: konyha helyiség, húselőkészítő, zöldségelőkészítő, zöldségraktár, szárazáru raktár, öltöző és mosdó, hűtőhelyiség, raktárak (vegyi áruk, tisztítószerek tárolása). A gépek, berendezések áltagéletkora 30-40 év, így azok cseréje indokolt, korszerű, napjaink technológiai színvonalának megfelelő minőségű gépekre. Az elszívó rendszer hatásfoka nem megfelelő az üstök felett, a mennyezet festése levált a pára miatt, mely további problémákat vet fel a konyha üzemeltetése során. Az oldalfalakról is pereg a vakolat. A helyiségek aljzata feltöredezett, emiatt balesetveszélyes, falak burkolata (csempe) sok helyen elrepedt, hiányos, cserére szorul. A bojler nem megfelelően működik, így a melegvíz- ellátás  gyakran akadályokba ütközik. Szükségessé vált a mosogatók és a csaptelepek cseréje, mivel azok az évek során elkorrodálódtak. A konyhai belső nyílászárók nem jól záródnak, az évek alatt eldeformálódtak. Világítást neon fénycsövek biztosítják, amit szükséges lenne korszerű energiatakarékos (LED) világításra cserélni. A főzőkonyha energiafelvételének fenntartható módon történő biztosítása érdekében az óvoda épületrészre tervezett napelemes hálózat tovább bővítését tervezzük, minimum 2 kW napelem létesítésével. A főzőkonyha berendezése elavult, működésük nem megbízható, folyamatos szervizelésre szorulnak. A meglévő gáztűzhelyeket az ételek elkészítési idejének csökkenése érdekében időszerűvé vált égős gázzsámolyra cserélni.

Célunk, hogy a konyhát hosszútávon tudjuk működtetni mind a szociális, mind a gyermekétkeztetés biztosítása érdekében, ezt kívánjuk belső felújítási, korszerűsítési projektünk végén ezt elérni.

 

* * * 

 

TOP Plusz 3.3.1 - 2021 - SO1 - 2022- 00011

A kedvezményezett neve: Somogyudvarhely Község Önkormányzat

A fejlesztés tárgya, célja: Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Somogyudvarhelyen

A szerződött támogatás összege: 40 203 003,- Ft

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.12.31.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

Az épület 1950-es években épült. Az épület földszintes kialakítású, L alakú, hagyományos tégla építésű épület, ami orvosi rendelő és védőnői funkciót lát el. Az épület kontyolt és oromfalas kialakítású nyeregtetős. Főbejárata két oldalon helyezkedik el,   két szolgálat önálló egységként egymástól függetlenül működik, ezért megközelítését saját bejárat biztosítja. Az orvosi rendelőé a déli, a védőnői a kelet oldalon található. Az orvosi rendelő akadálymentes megközelítése nem biztosított. A lépcsőn való feljutás érdekében kialakított rámpa feltöredezett, hiányos állapotán törmelékkel való tömedékeléssel kívánt a fenntartó javítani. Akadálymentes közlekedésre nem használható. Az 1950-es években épült és jelentősen elavult épület korszerűsítése  nindenképpen időszerű, ugyanis az építés óta eltelt időben érdemi felújításra nem került sor. Az épület belső (pl. mosdó) nem felel meg a hatályos – minden fogyatékossági területre kiterjedő– komplex akadálymentesítési feltételeknek, nem áll rendelkezésre akadálymentes parkoló sem. Az épület energetikailag korszerűtlen, fa nyílászárói elavultak, hőszigeteléssel és födémszigetléssel nem rendelkezik. Fűtését gázkazán biztosítja, amelyet levegő-levegő szivattyús fűtőrendszerre cserélne az önkormányzat. A meglévő rendszer helyett helységenkénti fűtés-hűtést kap SPLIT rendszerű hűtő-fűtő egységekkel, melyhez további napelem lesz a tetőn elhelyezve. A fűtési rendszer átalakítására az energia hordozók napjainkban be nem látható  remelkedése miatt van szükség, annak érdekében, hogy az orvosi rendelő és védőnői szolgálat fenntartását az önkormányzat alacsony fenntartási költségek mellett a jövőben is zavartalanul biztosítani tudja. A falak repedezettek, a vakolat a lábazaton, illetve a falakon hiányos. A védőnői tanácsadóhoz tartozó mosdóhelyiségek burkolatai töredezettek, elavultak, szaniterek cseréje szükséges. Az egészségügyi szolgáltatás színvonalának emelése érdekében modernizációra a belső terek szorulnak, annak érdekében, hogy a település lakosság megtartó ereje növekedjen. Az épületek (rendelő és melléképületek) tetőszerkezetének felülvizsgálatát követően a szükséges mértékben fel lesz újítva a tetőszerkezet, és a tetőhéjalás. Az orvosi rendelőhöz tartozó terasz - amely a Covid-19 vírus alatt a betegek váró helyiségeként funkcionált - állapota leromlott, burkolata és a fedése felújításra szorul. A projekt keretében a házi orvos ügyeleti járművének részére kialakított leromlott állapotú garázs, illetve tároló épület felújítása is megtörténik.

A projekt keretében elbontásra kerül a kerítés. Az udvaron tereprendezés, zöldítés korszerűsítés készül. Ezekkel a fejlesztésekkel egy egységes udvari és utcai összkép alakul ki, mely hosszú távon méltó lesz a funkcióhoz és a településhez. Az  önkormányzat igyekszik minél magasabb színvonalon biztosítani az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások infrastrukturális és szervezeti feltételeit. Ehhez a törekvéséhez szorosan idomul a jelenlegi projekt keretében végrehajtani tervezett fejlesztés.

 

* * *

 

TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00015

 

TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00014 „Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő közösségfejlesztés a Csurgói járás községeiben”

 

GINOP-3.1.1

 

ASP-VEKOP-KOFOP

 

EFOP-1.5.3-16-2017-00027 Szövetség a humán szolgáltatások fejlesztéséért Csurgó térségében