Som­o­gyud­varhely Községi Önko­r­mányzat Képviselő– testületének 4/2013. (II. 18.) számú önko­r­mányzati ren­delete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Alaprendelet

Melléklet

Módosító rendelet

Somogyudvarhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(XII.28.) számú rendelete a Települési szilárd hulladék kezelésről és a közterületek tisztántartásáról

Alaprendelet

Módosító rendelet

Somogyudvarhely Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2007. (III. 28.) számú önkormányzati rendelete a Képviselő-Testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

Alaprendelet

Módosító rendelet

Somogyudvarhely Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 12/2005. (XI. 30.) számú önkormányzati rendelete a Talajterhelési díjról

Alaprendelet

Első módosító rendelet

Második módosító rendelet

Somogyudvarhely Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 15/2006. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelete a Települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásáról

Alaprendelet

Módosító rendelet